Kinderopvang Heyendael


Pedagogisch Beleid

In ons pedagogisch beleid Heyendael Pedagogiek kunt u veel lezen over wat wij belangrijk vinden in ons werken met jonge kinderen. Wij hanteren als uitgangspunt: het is belangrijk goed te kijken naar wat kinderen (inclusief baby's) willen en daar op te reageren. Hierdoor voelen kinderen zich gezien en dat draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen. Reggio Emilia was een grote inspiratiebron voor ons. Kennis hierover hebben we geintegreerd in onze Heyendael Pedagogiek. Baby's zijn en blijven een groep binnen de kinderopvang die speciale aandacht nodig hebben.
Buiten zijn en buiten spelen vinden wij ook erg belangrijk.

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelingsgericht werken. Kernvraag: Hoe stimuleer je het kind in de richting van de naastgelegen ontwikkeling?

Video interactiebegeleiding helpt ons bij het steeds beter leren kijken en reageren op het kind.

Elke locatie heeft, in aanvulling op de algemene Heyendael Pedagogiek, een eigen pedagogisch werkplan.

Pedagogisch werkplan Blauwe Vlieger
Pedagogisch werkplan Gele Vlieger