Kinderopvang Heyendael


Wijzigen, ruilen of extra dagdeel

Wijzigen van dagdelen-opzeggen
Wilt u uw dagdelen verminderen of stoppen met de opvang dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
In verband met de volle groepen kan het een aantal maanden duren voordat uw verzoek om wijziging van uw dagdeel ingewilligd kan worden. Mocht u willen weten hoe lang de wachttijd is, adviseren wij u contact op te nemen met onze planningsmedewerker via info@kinderopvangheyendael.nl. U kunt hierbij gebruik maken van het mutatieformulier.

Het recht op kinderopvang eindigt wanneer het kind de leeftijd van vier jaar bereikt. Dat is contractueel met de ouders afgesproken. Ouders van wie het kind vóór 1 mei vier jaar wordt, worden geacht gebruik te maken van het eerste insteekmoment op de basisschool. Ná 1 mei kan het kind op de opvang blijven tot aan de start van het nieuwe schooljaar. Als de ouders dit insteekmoment niet willen gebruiken om te stoppen met de opvang dienen zij dit uiterlijk vier maanden voor het kind vier wordt via het mutatieformulier kenbaar te maken.

(Mail)adreswijziging
Om goed met u te kunnen blijven communiceren willen we graag van u de juiste (mail)adres gegevens hebben en houden. Het is daarom belangrijk dat u (mail)adreswijzigingen altijd doorgeeft aan de administratie via ons mutatieformulier.

Ruilen of extra dagdeel
Ruilen van een dagdeel of dagdelen is mogelijk, mits de ruiling binnen 2 weken ( d.w.z. binnen 10 werkdagen) plaatsvindt en er ruimte is voor uw kind op de groep. Wij blijven ons aan de leidster kind ratio houden! Het aantal dagdelen dat normaal in een week wordt afgenomen, kan daarmee niet worden overschreden. Wanneer dat wel het geval is, wordt het dagdeel of worden de dagdelen extra in rekening gebracht.

Voorbeeld:
1. Bram komt normaal op dinsdag en donderdag. Deze week ruilt de ouder de dinsdag voor de woensdag.
2. Bram komt deze week alleen op de donderdag. Vier weken later wil de ouder hem op de dinsdag, woensdag en donderdag brengen. De woensdag valt niet binnen 10 werkdagen en wordt als extra dag in rekening gebracht.

Let op de voorwaarden:
- Ruilen ter compensatie van sluitingsdagen van het kinderdagverblijf is niet mogelijk. Het ruilen moet plaatsvinden voor 31 december van het lopende jaar.
- Ruilen ter compensatie van schoolweken bij een 40 weken contract is niet mogelijk.
- Ruilen kan alleen op de eigen groep;
- Voor ruilen wordt geen extra pedagogisch medewerker ingezet;
- Aan ruilen zijn geen kosten verbonden.

Vanwege de volle groepen blijkt het ruilen op de 'gewilde' dagen (meestal de dinsdagen en de donderdagen) lastig te zijn; de groep is dan vaak vol. Wij hopen op begrip hiervoor.

Een extra dagdeel afnemen kan altijd tenzij 12 kinderen op de groep aanwezig zijn. Ook is eventueel plaatsing in een buurgroep mogelijk. Aanvragen via Formulier t.b.v. verlengde opvang en extra dagdelen