Kinderopvang Heyendael


Organisatie

Toelichting op het organogram

Directeur/bestuurder
De directeur is eindverantwoordelijk voor het interne en externe beleid van Kinderopvang Heyendael.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat op dit moment uit vier leden en heeft als opdracht toezicht te houden op het reilen en zeilen van de organisatie.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding bij de opvang ligt in handen van twee locatiemanagers. De locatiemanager stuurt de groepsleiders en ondersteunende medewerkers aan en de aanspreekbare persoon voor de ouders en de groepsleiding.

Pedagogisch medewerkers
Op elke groep werken 3 a 4 vaste pedagogisch medewerkers (MBO en HBO gediplomeerd). De meeste pedagogisch medewerkers werken part-time. Wel zijn er altijd twee vaste pedagogisch medewerkers per groep aanwezig. Daarnaast worden er, tijdens ziekte, verlof of cursussen, (vaste) invalkrachten ingezet. Alle pedagogisch medewerkers en invalkrachten hebben een op het werk afgestemde opleiding voltooid.

Ondersteunend personeel
Daarnaast is er, per locatie, een medewerker ondersteuning groepen (MOG) werkzaam. Deze ondersteunt de pedagogisch medewerker bij huishoudelijke taken.

Stagiaires
Op elke groep kunnen stagiaires en leerlingen aanwezig zijn. De meeste leerlingen en stagiaires zijn afkomstig van het ROC (Regionaal Opleidings Centrum). Stagiaires en leerlingen worden begeleid door de praktijkbegeleider.

Administratie/planning/personeel
De administratie/planning/personeel bestaat uit 3 medewerkers. Deze medewerkers zijn het aanspreekpunt m.b.t. financiële zaken, plaatsingsbeleid kinderen en P&O.

Oudercommissies en OR
Kinderopvang Heyendael is een professionele en onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. In de organisatiestructuur zijn ouders nadrukkelijk vertegenwoordigd om mee te denken en te beslissen over de opvang van hun kinderen via de oudercommissies. Ook functioneert er binnen Kinderopvang Heyendael een OR.