Kinderopvang Heyendael


Inspiratiebronnen

Sporen en Reggio Emilia

Kinderopvang Heyendael put inspiratie voor haar visie op kinderopvang uit de ideeën die zijn onstaan in Reggio nell`Emilia, een stadje in het noorden van Italië. Kinderen spreken 100 talen. Dat is de visie van pedagoog Malaguzzi. Een samenvatting van deze visie hangt in een banner op elke vestiging binnen Heyendael. In Nederland is Sporen de organisatie de die ervaringen opgedaan in Italie vertaalt naar de Nederlandse situatie. Sporen gaat daarbij uit van het werken in horizontale groepen. In Kinderopvang Heyendael kiezen wij voor het werken in verticale groepen. Wij proberen de ideeën van Sporen in onze werkwijze een plek te geven.

Ieder kind is van jongs af aan bezig om de wereld te ontdekken. Volwassenen kunnen hierin sturen, maar het kind geeft aan waar zijn belangstelling naar uitgaat. Kinderen leren kinderen het meest van elkaar en pas daarna van ouders, leiders en de omgeving. Voor Kinderopvang Heyendael betekent dit dat de pedagogosich medewerker ieder kind goed volgt. Kinderen mogen veel zelf ontdekken. Daarop inspelend reikt de leiding nieuwe dingen aan. Ook de allerkleinsten mogen, in een veilige ruimte, op onderzoek uitgaan. Die ruimte moet uitnodigend en spannend zijn, voor alle kinderen, van 0 tot 4.

Bij alle activiteiten is het startpunt om te zien wat kinderen vanuit zichzelf in huis hebben. De pedagogisch medewerkers houden zich, in eerste instantie, op de achtergrond. In alle vestigingen, in de groepen, de hal en de tuin zijn verschillende hoekjes waar kinderen samen kunnen experimenteren met plaksel, verf, klei, papier en karton, met meer of minder sturing van de pedagogisch medewerkers. De groepsleiding observeert, documenteert en formuleert, aan de hand van de bevindingen, nieuwe ideeën en activiteiten.

Ouders die meer willen weten over het pedagogisch beleid van Kinderopvang Heyendael kunnen hiernaar informeren bij de pedagogisch medewerkers.