Kinderopvang Heyendael


Heyendael Pedagogiek

In de Heyendael Pedagogiek staan drie onderwerpen voorop.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het kinderdagverblijf helpt en simuleert de kinderen hierbij. Kinderen worden gevolgd in hun eigen tempo, hun eigen ontwikkeling. Is een kind vroeg moe, dan kan het lekker gaan slapen. Daarnaast biedt de groepsleiding individuele- en groepsactiviteiten bijvoorbeeld spelletjes aan. Ook zijn er de andere kinderen die uitnodigen tot samen spelen. Er is tijd en ruimte om tot rust te komen. Een kind kan zich terugtrekken in hoekjes om zelf bezig te zijn. Rust in de groep wordt ook gecreëerd door de dagindeling, structuur en regels. Uiteindelijk wil het kinderdagverblijf een vertrouwde plek zijn, waar ieder kind zich helemaal op zijn gemak voelt, waar ieder kind gezien wordt.
Aansluiten op het thuisfront
Het is belangrijk voor kinderen dat de leefwereld van thuis goed aansluit op de wereld van het kinderdagverblijf. De groepsleiding houdt daarom nauw contact met ouders en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten op de thuissituatie door een aantal gewoontes zoals dagritme, slaaptijden en eetgewoonten over te nemen.
Veiligheid en hygiëne
Kinderopvang Heyendael draagt zorg voor een optimale verzorging van elk kind waarbij veiligheid en hygiëne voorop staan. Afspraken hierover worden vastgelegd in het kwaliteitssysteem.