Kinderopvang Heyendael


Blauwe Vlieger

De ouders van kinderen op de Blauwe Vlieger zijn vertegenwoordigd in een oudercommissie. We kijken bijvoorbeeld ook naar de inrichting van ruimtes, speelgoed, de viering van Kerstmis, en naar de activiteiten van de verschillende commissies die er binnen het kinderdagverblijf bezig zijn. Kortom, heel veel zaken die spelen op de Blauwe Vlieger komen onder onze aandacht.
Wij werken, net als de andere oudercommissie van de Gele Vlieger en de centrale oudercommissie, volgens een reglement dat goedgekeurd is door de directie van Kinderdagverblijf Heyendael. Dit reglement van de oudercomissie van de Blauwe Vlieger is in te zien.Ter ondersteuning hebben de oudercommissies van Kinderdagverblijf Heyendael zich ook aangesloten bij de landelijke Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

Wil je meer weten over de oudercommissie van de Blauwe Vlieger, heb je een opmerking of idee, of heb je interesse om zelf in de oudercommissie te gaan? Neem contact met ons op (bij voorkeur met het betreffende lid van de groep waarin jouw kind zit.

Leden van de oudercommissie
Dominique Deen (Berenbos/Kikkersprong)
Assia Sand (Berenbos)
Inga Meuleman (Kikkersprong)
Feike Keereweer (Vuurvlinder/Kikkersprong)
Egbert Hartstra (Kikkersprong)

Mailadres
OC.Blauw.KOH@gmail.com

Vergaderingen
De ouderraad van de Blauwe Vlieger komt 4 – 5 maal per jaar bijeen. Onze vergaderingen worden regelmatig bijgewoond door het vestigingshoofd. We rapporteren belangrijke kwesties naar de Centrale Ouderraad (en terug!). Hierin zijn ouders van de verschillende vestigingen van Kinderdagverblijf Heyendael vertegenwoordigd.

Wij geven tijdig aan (via de website en de postvakjes) als er een vergadering gepland is. Ook zullen wij de (voorlopige) agenda van onze vergaderingen op de website publiceren. Het is wel van belang om agendapunten (ruim, doch minimaal een week) voor onze vergadering in te brengen, en bij voorkeur bij het ouderraadslid van de betreffende groep te melden. Wij houden jullie vervolgens op de hoogte van de uitkomsten!

Wilt u meer weten over hoe u als ouder invloed heeft op het (kwaliteits) beleid en de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven? Surf eens naar http://www.boink.info/