Kinderopvang Heyendael


Beroepskracht kind ratio

Aantal kinderen op de groep
In een groep van 0 tot 2,5 jaar plaatsen wij 10 kinderen met twee pedagogisch medewerkers. Vanaf 2,5 jaar stappen de kinderen over naar de peutergroep. In de peutergroep verblijven maximaal 16 kinderen met twee pedagogisch medewerkers.
Bij de flexgroep (0 tot 4 jaar) worden pedagogisch medewerkers volgens Leidster Kind Ratio.

Convenant kwaliteit
Het convenant kwaliteit en het toetsingskader van de GGD zijn het uitgangspunt bij het plaatsen van het aantal kinderen per groep. Wij willen en kunnen hiermee een belangrijk deel van de kwaliteit van de opvang van de kinderen bewaken.